ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอวัศยา แสงทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สพม.เพชรบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายพิสุทธิ์ เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นายศราวุธ จรเดช โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
4 นางดาราลักษณ์ อินปา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นางสาวสุนันทา แสงแก้ว โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
6 นางสาวคุณภัทร ช่อทอง โรงเรียนวังวิเศษ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
7 นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวแววดาว รู้เพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
9 นายปวีณ์กร ดำเนินลอย โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญเงิน
10 นางสาวพิชญานิน ลายเจียร โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
12 นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด