ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายสุเทพ ปาลสาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง