ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมยุรา ศรีส่อง โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายบุญเกิด เหลามี โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
4 นายเกียรติภูมิ กาติ๊บ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางธนญดา แก้วธรรมโร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
6 นายอานัตทกร ต้อนไล่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต 1 เหรียญทอง
7 นายกรวิชญ์ คล้ายศรี โรงเรียนบ้านมุนี สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปภาวี บุญวิริยะ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสุรี เปียสกุล โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง