ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนิธิวดี แสนสุข โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางอัจจนา มาซา โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสุจิรา ศรีสุวรรณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวธันยาลักษณ์ มากคงแก้ว โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวพัณณ์ชิตา สิทธิประทานพร โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวรัตนา แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางวงเดือน ตันสังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายนฐากร จำรัส โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
10 นางสาวอริสา พวงจินดา โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด