ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุปวีณ์ ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวพัชรี สิทธา โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญทอง
3 นางนงนุช คุ้มพันธ์ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสุพิน ทมกระโทก โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
6 นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป.พังงา เหรียญทอง
7 นางสาวชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญทอง
8 นางปฏิญญา บุญส่ง โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวปราณี ชะนะฮวด โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
10 นางมณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
11 นางปาหนัน บิลหมุด โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
12 นางพรสวรรค์ ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง