ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญ โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายพงศกร หมุดแก้ว โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
3 นายสุชาติ ทองสี โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
4 นายจำรัส สมควร โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
5 นายเสกสรร ศรีแสวง โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญทอง
6 นายนัฐพล บำรุงรส โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
7 นางนุชณา ขันประกอบ โรงเรียนวัดน้ำผุด สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
8 นายภูชิต พฤกษาพัฒนา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
9 นางจิราภรณ์ ประโพศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
10 นางวาสนา แลดี โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางศรีริยา ขวัญล้อม โรงเรียนวัดประตูเขียน สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญเงิน