ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรพิไล เดชภักดี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูล ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
3 นางสาวเจมจิรา สิงหะพล โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางปัจฉิมาภรณ์ บุญศิลป์ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางศิวิมล นักสอน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
6 นายกรวิชญ์ น้อยมั่น โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางวิณากร เจ็งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวอินธุอร เวียงคำ โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวรัตนาวดี วังวงษ์ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
10 นางสาวสุภานัน ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต เหรียญเงิน
12 นางสาวสุชาดา จันทร์ผอง โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญเงิน