ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวบุญมา ช้างทอง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.กำแพงเพชร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายวศิน จิณะกับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน เหรียญทอง
3 นายบรรจง สีคำ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
4 นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
5 นางเสนาะ กุลสะท้าน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
6 นายสมพงษ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนนาบอน สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง