ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 119
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปราณี สานนท์ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางกิติกานต์ สารมาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง