ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 118
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอนุรักษ์ คำภริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
3 นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
4 นางศิริรัตน์ แย้มขยาย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางทองผล ซอมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นายอุดร นาควานิช โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง