ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรชนก สุตะพาหะ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม.นนทบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
3 นายนพดล คำเรียง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.สุพรรณบุรี เหรียญทอง
4 นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.พัทลุง เหรียญทอง
5 นายพรเทพ เสนนันตา โรงเรียนนาน้อย สพม.น่าน เหรียญทอง
6 นายมงคล สิงห์ปัน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
7 นายวายุคล จุลทัศน์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
8 นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
9 นางนัฐวรรณ ศรีทอง โรงเรียนอินทร์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
10 นายวิรัช วันบรรเจิด โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม.กำแพงเพชร เหรียญทอง
11 นายสงกรานต์ อุดทารุณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
12 นายสันติกร รักสองหมื่น โรงเรียนขนอมพิทยา สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง