ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 112
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
3 นายเชาวรินทร์ แก้วพรม โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
4 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
5 นางเพชรา พิมพ์ศรี โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
6 นางวัชรินทร์ สิงหะ โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
8 นางวาสนา สุขธนู โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นายโยธิน สิทธิประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญทอง
10 นายวิโรจน์ ทองถึง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
11 นายอภิจิตร์ ณ นคร โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
12 นายอุกฤต ทีงาม โรงเรียนป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง