ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายกฤษฎา บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
3 นางจำเริญ สีมารัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
4 นายประจวบ ศิริภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
5 นายปรีชา หมีนคลาน โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูล เหรียญทอง
6 นายพนม เปียสกุล โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาววาลิกา อัครนิตย์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
8 นายจรัล ถาวร โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
9 นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
10 นางนฤมล พันลุตัน โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
11 นางนันทรัตน์ สุมล โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
12 นางวารี แก้วเรือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง