ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.นนทบุรี เหรียญทอง
6 โรงเรียนพิชัย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
8 โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
9 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
11 โรงเรียนสิรินธร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง