ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร สพป.สระแก้ว เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาววิลาวรรณ กองดา สพป.ลำพูน เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวนุชาดา คงสะอาด สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
4 นายนคร เจือจันทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
6 นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางบุษยา จักร์รุ่งเรือง สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นายปภังกร ปิติวัฒนา สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวเรวดี เสนแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 1 เหรียญทอง