ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ สพม.ปทุมธานี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสาธกา ตาลชัย สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
3 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นางกรวิกา ฉินนานนท์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
5 นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
6 นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
7 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
8 นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
9 นางสาวเมธิศา ธรรมศรี สพม.สระแก้ว เหรียญทอง