ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวบุบผา พรมหลง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางธัชกร พรเวียง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสมลักษณ์ รู้แผน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายธัชพล คุณแก้ว สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
9 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสุพิชา เนตรวรนันท์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง