ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวราลักษณ์ บุษบง สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวดวงดาว จำปาสา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นางกันยา ใจสมุทร สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง