ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสิริกร ชุ่มเชย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางวัชรากร เคยบรรจง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวสุภาพร นามรักษา สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางพัชราภรณ์ ทาสระคู สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางปาริชาติ เข่งแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวประไพ รุจิฉาย สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางภัทรพร ผ่อนผัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
9 นางราตรี มูลคำ สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง