ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ สพม.หนองคาย เหรียญทอง
3 นางกัญญา โทสาลี สพม.อุดรธานี เหรียญทอง