ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุธีรัตน์ อริเดช สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
3 นางนฤมล สุภาทอง สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
4 นายบุญธรรม ยมนัตถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง