ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชูชาติ แก้วนอก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง