ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.พัทลุง เหรียญทอง
3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
4 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
5 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
6 โรงเรียนสา สพม.น่าน เหรียญทอง
7 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
8 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
9 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ เหรียญทอง