ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันเสาร์ ที่ 02 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:32 น.