ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 31
2 ด้านบริหารจัดการ 31
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 3