การสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

การสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2565 18.00 น.


https://qr.page/g/1O9cxqElVYV

วันอังคาร ที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:17 น.