เชิญชวนสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

Link!!..สมัครกรรมการ
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:00 น.