แบบสำรวจความประสงค์สมัครเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
แบบสำรวจความประสงค์สมัครเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  การศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ดาวน์โหลด)
วันจันทร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:04 น.