ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก เหรียญเงิน
10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร เหรียญเงิน
11 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
12 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
13 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน