ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 092
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
12 โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
13 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เหรียญเงิน
14 โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน