ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
5 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
7 โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป.นครนายก เหรียญเงิน