ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุชาดา ว่องไว โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม.นนทบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพิทักษ์ เมาลี โรงเรียนอู่ทอง สพม.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์ โรงเรียนแสนสุข สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
5 นายชิด วงค์ใหญ่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญเงิน
6 นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาววราภรณ์ ศิริเอก โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวจันทร์ฑิตา บุญแท่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประกวด