ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรรษพล มะหลีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายยุทธนา มีกลิ่นหอม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวัชรินทร์ ทิมเม่น โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.นนทบุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนิลาวัณย์ ครามกระโทก โรงเรียนบ้านซับสนุ่่น สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด