ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 061
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรศิลป์ เหวันต์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางดวงใจ หมอกพรม โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิไลวรรณ เชื่อมชัยตระกูล โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวเสาวลักษณ์ จีนงูเหลือม โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวกานต์พิธาน สิมมา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เข้าร่วมประกวด