ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 060
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกฤษฎา ไพรเถื่อน โรงเรียนดัดดรุณี สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวสันต์ พันธ์ทอง โรงเรียนบ้านกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ