ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวชลธิชา สุระ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวชญาณิศา ศรีสว่าง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม.ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอมรรัตน์ บุตรพวง โรงเรียนบ้านคลอง24 สพป.นครนายก รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายรณจักร ยั่งยืน โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
5 นางสาวปิยาณี ช่างเสาร์ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางมะณี เซะวิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นายสุรเดช ธรรมประโชติ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.นครปฐม เข้าร่วมประกวด