ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกนิษฐา ทองลิ่ม โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวประกายลักษ์ บุญเต็ม โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพัชรี แก้วเที่ยง โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางนุสรา เฉยแสง โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วมประกวด
6 นางสาววรรณวิษา สิกบุตร โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประกวด