ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยุทธพงศ์ ตั่นเล่ง โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสิรินาถ ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอำนาจ เปรมปรีดิ์ โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิไลพร หึกขุนทด โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวศิริรัตน์ สระขุนทด โรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก เหรียญเงิน
6 นางสาวอังษณา อุดมพร โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด