ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายไพศาล ศุภปฐม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนิภาธร ว่านม่วง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพัสภัค มายืนยง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นายจุมพฏ แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด