ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐพล มะลิทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกรวิชญ์ ทับทอง โรงเรียนคอตันคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายณัฏฐา บุญวงษ์ โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธีระพงษ์ อุทธา โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสายรุ้ง ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวอมรรัตน์ ปั้นขอม โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางดวงใจ ไพบูรณ์สุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นายภูวดล วิบูลย์ผล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางดัชนี จำรัสพันธุ์ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวธวัลรัตน์ เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวกัญญารัตน์ คิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด