ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปัญญา กุลหงษ์ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศิวพร พันศร โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวบุญนภา ทองล้ำ โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นางศุภาพิชญ์ แย้มปลื้ม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นายศรายุทธ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก(ประสิทธิ์บำรุง) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นายกัมพล ปราบวงษา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด