ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกัลธิวา เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพงศธร อ่วมกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนพพงษ์ สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางปนัดดา เชื้อรอด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
8 นางพจนีย์ หลิมไทยงาม โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
9 นายวรายุส สุวรรณปิฏก โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
11 นางจุลจิรา ปิ่นมั่้น โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสาวสุมินตรา สอนจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน