ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสิทธิกร ห้อยสัน สพม.นนทบุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ