ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 359
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนิสาชล เทียบชัย โรงเรียนบ้านหนองผักบุ่้้ง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศศิมา เจริญผล โรงเรียนวัดม่วงตารศ สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรวีวรรณ อุปวิศวกร โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวลภัสนันท์ ตั้งนิติพิฐจักร โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
5 นางสุพัตรา แสงอรุณ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวเกล็ดแก้ว นิลศรีสนิท โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด