ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 358
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเจริญตา จันทร์เปรม โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิดาภา สงวนจิตต์ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุพรรณษา หงษ์อร่าม โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุนันทา ทับทวี โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวหิรัญญา วิจิตรสมบัติ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวจิตตรามาส ศรีแสนตอ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด