ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 354
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทษวรรณ ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนบ้านหัววัง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพรรณวดี ปามุทา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง