ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางภัทรพร บุราณคำ โรงเรียนเขานมนาง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนิภารัตน์ จันทอน โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววชรกมล สุศรี โรงเรียนวัดม่วงตารศ สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ โรงเรียนวัดรางกำหยาด สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุรีย์พร พิณพาทย์ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน