ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 344
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุพจน์ นามโคตร โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววรวรรณ บัวมี โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุภัคชญา นันทิพัฒนพงศ์ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเอี่ยมทิพย์ วิชัยวุฒิ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาววรารัตน์ ชูวารี โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์ โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาววรรณวิสา บุญชิต โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวอิสราภา วันเย็น โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด