ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 340
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอมรวดี สินเจริญ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ