ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพิศมัย ถิ่นน้อย โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุญจิรา ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป.นครนายก เหรียญทอง
5 นายอนันต์ ดีขำ โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายพิทักษ์สัน บัวภา โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง